BAOVIET BANK

Thành lập năm 2008 Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) là thành viên trẻ nhất của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt cũng là một ngân hàng thương mại trẻ trong hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Là "ngân hàng trẻ", Bảo Việt hướng tới trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, và lựa chọn trải nghiệm trên nền tảng số trên Website đảm bảo tính thống nhất và tối ưu cho thương hiệu.

FEATURED WORK

SERVICES

UI Design

UX Design

Content Management Systems

Responsive Design