5 cách để gia tăng trải nghiệm của khách hàng trên website

Bạn đã từng thoát ra trong khi chờ đợi một website đang tải? Hầu hết câu trả lời là có, trừ khi bạn đang thực sự cần và sẵn sàng chờ đợi để có được thông tin. Còn vô vàn trường hợp khiến bạn out ngay ra khỏi trang web hoặc có dấu ấn tiêu cực về thiết kế website đó. Đó chính là lý do khiến bạn...

READ MORE