FPT

FPT hiện đang là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam được thành lập từ năm 1989. Tập đoàn FPT hoạt động trong 03 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi gồm: Công nghệ, Viễn thông và Giáo dục. Tập đoàn FPT tin tưởng lựa chọn Sao Kim trở thành đối tác thực hiện Báo cáo thường niên 2019, 2020. Phiên bản đặc biệt hơn của Báo cáo thường niên 2020 không còn là bản báo cáo giấy thông thường. Mà biến Báo cáo thường niên trở thành E- Report một trải nghiệm số hoàn toàn mới cho Khách hàng, Đối tác và Nhà Đầu tư của FPT.

FEATURED WORK

SERVICES

UI Design

UX Design

Content Management Systems

Responsive Design