MAIHABOOKS

MaiHaBooks là thương hiệu của Công ty TNHH Quốc tế Mai Hà, được thành lập vào năm 2018. MaiHaBooks đặt ra cho mình nhiệm vụ: xuất bản và phát hành. Nền tảng số là bước đi mạnh mẽ của doanh nghiệp. MaiHaBooks nhận thấy bản thân nên có những bước tiến xa hơn để vừa bắt kịp xu thế vừa thỏa mãn trải nghiệm khách hàng. MaiHaBooks đồng hành cùng Sao Kim trong thiết kế Website.

FEATURED WORK

SERVICES

UI Design

UX Design

Content Management Systems

Responsive Design