Preloader

OnePay

Khách hàng

Với hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai, OnePay là công ty đầu tiên trong việc cung cấp giải pháp và dịch vụ thanh toán điện tử tại Việt Nam.Hỗ trợ đa dạng giải pháp thanh toán điện tử cho doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính và trung gian thanh toán. Kết nối với hệ thống các ngân hàng trong nước và các tổ chức thẻ quốc tế, OnePay được triển khai để cung cấp các giải pháp thanh toán hoàn thiện giúp các doanh nghiệp và ngân hàng mở rộng kinh doanh.

Khách hàng

Dịch vụ

Dịch vụ

Ý tưởng

Ý tưởng

Kết quả

Kết quả
Chúng tôi cung cấp đáp ứng mọi doanh nghiệp