VIDEC

Tập đoàn VIDEC tiền thân là Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và Xây dựng Việt Nam. Qua quá trình phát triển và trưởng thành, Công ty đã mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh và đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn VIDEC với các ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư kinh doanh bất động sản, tư vấn thiết kế và thi công xây dựng cầu đường, khu công nghiệp... Mục tiêu dự án thiết kế Website Sao Kim đề ra đồng bộ hình ảnh thương hiệu hiện đại cao cấp với Logo, Nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, đẳng cấp.

FEATURED WORK

SERVICES

UI Design

UX Design

Content Management Systems

Responsive Design