Preloader

A&C Construction JSC

Khách hàng

Trong xu hướng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam và dựa trên sự phát triển không ngừng của các ngành nghề trọng yếu của đất nước như: Dầu khí, Hàng hải, Du lịch, Giao thông, Vận tải… Ngành Xây dựng đã và đang trở thành lá cờ đầu trong công cuộc phát triển, hội nhập đất nước. Đi cùng sự phát triển của ngành Xây dựng cũng như các ngành nghề khác, Công ty Cổ Phần Xây dựng A&C được thành lập như một nhu cầu tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của các ngành Hàng hải, Dầu khí, Công nghiệp, Công trình Giao thông, Du lịch, Xây dựng Dân dụng v.v…

Khách hàng

Dịch vụ

Dịch vụ

Ý tưởng

Ý tưởng

Kết quả

Kết quả
Chúng tôi cung cấp đáp ứng mọi doanh nghiệp