Preloader

MaiHaBooks

Khách hàng

MaiHaBooks là thương hiệu của Công ty TNHH Quốc tế Mai Hà, được thành lập vào năm 2018. Mục tiêu và chiến lược phát triển lâu dài của MaiHaBooks là in ấn, xuất bản và phát triển dòng sách học thuật, mang hàm lượng tri thức cao phục vụ cho giới nghiên cứu, học giả, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh, sinh viên… qua đó, góp phần vào việc quảng bá, nâng cao tri thức và sự phát triển chung của xã hội.Cùng với nhiệm vụ chính là xuất bản và phát hành, để đa dạng hóa các hoạt động và đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của độc giả, MaiHaBooks cũng tiến hành các hoạt động bổ trợ khác như tọa đàm ra mắt sách, các hội thảo trao đổi học thuật, tham gia các hội sách…Đồng thời, bên cạnh việc lựa chọn kỹ lưỡng những đầu sách có chất lượng học thuật, MaiHaBooks cũng cam kết về chất lượng biên tập, in ấn, xuất bản… với những đầu sách đẹp phục vụ bạn đọc.

Khách hàng

Dịch vụ

Dịch vụ

Ý tưởng

Ý tưởng

Kết quả

Kết quả
Chúng tôi cung cấp đáp ứng mọi doanh nghiệp