Preloader

Aiken Energy Việt Nam

Khách hàng

Công ty Aiken Energy Việt Nam ra đời giựa trên sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản nhằm mang tới cho Việt Nam những giải pháp về Năng lượng xanh, năng lượng thông minh, hệ thống chiếu sáng và quản lý chiếu sáng tiên tiến nhất. Dựa trên sự hợp tác toàn diện về kỹ thuật với Nhật Bản chúng tôi tạo ra những sản phẩm tối ưu nhất giúp tận dụng nguồn năng lượng xanh và đồng thời cung cấp các giải pháp tiết kiệm điện năng cho các tòa nhà, nhà máy và cả thành phố.

Khách hàng

Dịch vụ

Dịch vụ

Ý tưởng

Ý tưởng

Kết quả

Kết quả
Chúng tôi cung cấp đáp ứng mọi doanh nghiệp